PPHU HIMOS  
    P.P.H.U. HIMOS
          ul. Biskupińska 58   *   20 -830 LUBLIN    
      tel. 505 408 447   *   email: info@himos.pl


Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu jest to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji.
W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającą z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników.
                              

Przekaż 1% podatku dla Bartka

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nałożył ustawodawca.

Będąc na tej stronie wiesz, że musisz posiadać ten dokument.
Realizując go w mojej firmie mam nadzieję że uznasz to jako przyjemność.

Droga którą trzeba przejść:
Generalnie to ja przyjeżdżam do Ciebie, do Twojego budynku, domu, lokalu. Uzgadniamy szczegóły oraz zasady współpracy, w przypadku zaakceptowania warunków podpisujemy umowę. W razie braku akceptacji projekt realizuje ktoś inny. Moja wizyta do niczego nie zobowiązuje jest bezpłatna.

Oczekiwanie - to jest czas niezbędny do wykonania przeze mnie świadectwa, nie powinien przekroczyć kilku dni.

Drugie spotkanie, stajesz się szczęśliwym posiadaczem certyfikatu energetycznego, rozliczamy się zgodnie z umową.

Zarówno w trakcie, jak i po realizacji zlecenia jestem do dyspozycji.
 
 

                                                       
swiadectwo
Profesjonalny Hosting